Analityka systemu premon.pl

Premon to również aplikacja analityczna

Wiele współczesnych firm czy też osób odpowiedzialnych za analitykę w firmie jest błędnie przekonanych, że wszystkie dane firmy muszą znaleźć się w centralnym miejscu (np. hurtowni danych) zanim będą mogły zostać poddane analizie. 

I.

BI (Business Intelligence)

Business Intelligence (BI) – pojęcie o szerokim znaczeniu. Najbardziej ogólnie można przedstawić je, jako proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. W rozumieniu czysto biznesowym BI można także definiować, jako kombinację architektury systemu, aplikacji oraz baz danych, które razem umożliwiają prowadzone w czasie rzeczywistym analizy i przekształcenia, dostarczające potrzebną informację i wiedzę biznesowi.

Zamiast dodawania warstwy BI, bardziej efektywne często okazuje się dodawanie funkcjonalności BI do aplikacji wręcz do wybranych jej procesów. Taka funkcjonalność jest nieocenionym źródłem informacji dla osób na co dzień pracujących z takimi aplikacjami.  

II.

Analityka Premon 

W przypadku aplikacji Premon mamy do czynienia z tzw. operacyjnym BI. Oznacza to analizę danych równoległą do procesów biznesowych. Korzystając z wbudowanej analityki możemy monitorować informacje nt. przeterminowanych należności oraz postępy procesu windykacji sprawdzając podstawowe wskaźniki. System prezentuje w prosty i czytelny sposób dane korzystając z różnych KPI (Key Performance Indicators) oraz wykresów.

Aplikacja Premon zaprojektowana została w taki sposób, żeby na każdym etapie procesu windykacji należności otrzymywać graficznie przedstawione informacje dot. występowania trendów, zmiany w trendach czy też tzw. "anomalii" w danych.

Podsumowując, aplikacja Premon oprócz podstawowych informacji dostarcza bardziej zaawansowaną analitykę. Architektura naszej aplikacji ukierunkowana jest na lepsze rozumienie całego procesu windykacji i w efekcie podniesienie jego skuteczności. 

Adres

SMAPPS Sp. z o.o.
​ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2 02-004 Warszawa
Polska

Kontakt

Email: kontakt@premon.pl