Masowa Windykacja należności

Kiedy w przedsiębiorstwach powstaje problem z przeterminowanymi należnościami to wiąże się to najczęściej z ponoszeniem dodatkowych kosztów. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z niewielką ilością faktur proces ten może być w pełni manualny. Jeśli mamy do czynienia z dziesiątkami lub setkami faktur cały proces polubownej windykacji zaczyna angażować coraz więcej czasu dla firmy. Wiąże się to z angażowaniem większej ilości osób odpowiedzialnych za kontakty z dłużnikami. To właśnie koszt zatrudnienia lub oddelegowania osób do windykacji staje się tym największym kosztem związanym z polubowną windykacją. Warto podkreślić, że ręczne przygotowanie korespondencji do kilkuset odbiorów, która to odnosi się do właściwych dokumentów finansowych, może oznaczać kilka dni poświęcone właśnie na te czynności. Często nie wystarczy wysłanie jednego przypomnienia o przeterminowanych należnościach a kontrahenci reagują dopiero na oficjalne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Z pomocą przychodzą tutaj systemy masowej windykacji należności jak premon.pl. System w atrakcyjnej cenie z opłatami za abonament miesięczny jest zwrotem z inwestycji natychmiast. Firma nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem licencji lub sprzętu do obsługi systemu.

Jakie korzyści płyną ze stosowania systemu Premon.pl do masowej windykacji?

Po zaimportowaniu przeterminowanych faktur do systemu premon.pl osoba odpowiedzialna za polubowną windykację może poświęcić tylko kilka minut dziennie na ew. kontrolę procesu. Automatyzacja wysyłki na podstawie predefiniowanych szablonów dokumentów oraz określonych terminów wysyłki monitów możliwa ograniczenie do minimum czasu poświęconego na windykację. Bardzo często w firmach z powodu braków kadrowych upominani są tylko ci kontrahenci, którzy zalegają z fakturami o większej kwocie. Na upominanie kontrahentów, którzy zalegają mniejsze kwoty brakuje zwyczajnie czasu. Te braki płatności czasami wynikają z zapomnienia i wystarczy wysłać informację o zalegających fakturach, aby zostały one zapłacone. System premon.pl idealnie sprawdza się w procesie masowej polubownej windykacji, oszczędzając czas i pieniądze.

Adres

SMAPPS Sp. z o.o.
​ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2 02-004 Warszawa
Polska

Kontakt

Email: kontakt@premon.pl