mobile iPhone premon

Wprowadzenie do głównych funkcjonalności systemu premon

System Premon to najbardziej intuicyjny system polubownej windykacji na rynku w przystępnej cenie. Został zbudowany w modelu SaaS (Software-as-Service) gdzie klienci korzystają z gotowej aplikacji udostępnionej poprzez przeglądarkę WWW. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasi klienci otrzymują jedynie korzyści związane z usprawnieniem procesów polubownej windykacji we własnej firmie. Aplikacja jest dostępna dla Państwa 24 godziny na dobę z dowolnego miejsca. Całe przygotowanie i wsparcie infrastruktury, aplikacji, baz danych, archiwizacja danych oraz bezpieczeństwo komunikacji spoczywa po naszej stronie.

01.

Wsparcie dla wszystkich urządzeń również mobilnych

Warto podkreślić, że system Premon działa na każdym urządzeniu. Wspieramy takie urządzenia jak telefony (Android, iOS, Windows), tablety (Android, iOS, Windows) oraz laptopy i komputery stacjonarne (Windows, Linux, MacOS). Dzięki temu kadra zarządzająca może szybko i sprawnie monitorować wysokość przeterminowanych należności oraz proces polubownej windykacji we własnej firmie nawet z telefonu.

02.

Import danych poprzez API oraz z pliku

Import danych, takich jak faktury oraz baza klientów do systemu Premon jest możliwy bezpośrednio z pliku oraz poprzez bezpośrednią integrację z Państwa systemem. Dzięki uniwersalnym interfejsom zbudowanym w oparciu o REST API istnieje możliwość importu danych ze wszystkich popularnych systemów wspomagających procesy finansowo-księgowe dla małych i średnich firma takich jak Comarch CDN XL, Comarch CDN Optima, WF Mag, WF Faktura, Enova, RAKS SQL, R2 Faktury, Subiekt GT oraz dla dużych firma takich jak np. SAP ERP. Nasi klienci w każdej subskrypcji mają możliwość importu do systemu Premon dowolnej liczy faktur oraz klientów.

03.

Wiekowanie należności

Mechanizm wiekowania należności pozwala podzielić należności na koszyki dostosowane do potrzeb Państwa firmy. Mogą Państwo utworzyć niegraniczoną ilość grup należności według indywidualnych potrzeb.

04.

Kategoryzacja klientów

Funkcjonalność ta umożliwia utworzenie własnych kategorii klientów. Takie dodatkowe atrybuty opisujące klientów mogą pomóc podczas tworzenia grup windykacji. Możemy utworzyć na przykład specjalne grupy dla klientów, którzy preferują kontakt bezpośredni lub poprzez email. Dzięki temu możemy wykluczyć również pewną grupę klientów z windykacji. Następnie na podstawie kategorii klientów możemy budować grupy windykacji.

mobile iPad premon

05.

Grupy windykacji

Cały proces polubownej windykacji rozpoczyna się od utworzenia grup windykacji. Mają Państwo do dyspozycji wiele kryteriów, aby utworzyć grupę, do której wyślemy monity. Dzięki analityce w czasie rzeczywistym na bieżąco możemy obserwować ilość wybranych klientów, ilu faktur dotyczy grupa oraz jaka będzie windykowana wartość faktur.

06.

Obsługa wielu walut

System Premon obsługuje wiele walut, także istnieje możliwość windykowania należności dla każdej waluty oddzielnie. Klienci posiadający przeterminowane należności np. w PLN i EUR są w stanie utworzyć oddzielne grupy windykacji dla poszczególnych walut. Następnie mogą utworzyć dedykowane szablony komunikacji w języku np. polskim oraz angielskim dla różnych grup windykacji.

07.

Szablony komunikacji

Istnieje możliwość utworzenia dowolnej ilości szablonów komunikacji. Każdy szablon przypisany jest do odpowiedniego kanału komunikacji. Na chwilę obecną istnieje możliwość wysyłki wiadomości poprzez email, sms oraz tzw. Voice SMS. Voice SMS to połączenie głosowe odtworzone przez system syntezujący mowę ludzką na podstawie dostarczonych treści. Szablony posiadają dynamiczne treści napełniane danymi bezpośrednio związanymi z klientem lub fakturami. Może to być nazwa klienta, adres etc. lista faktur wraz z informacją o ilości dni po terminie, całkowita kwota zadłużenia czy też proponowany tytuł przelewu składający się z numerów niezapłaconych faktur w celu ułatwienia księgowania takich wpłat. System Premon agreguje informacje nt. przeterminowanych faktur i do pojedynczego klienta wysyła zbiorczą jedną wiadomość (jeśli występuje więcej niż jedna niezapłacona faktura u danego klienta).

08.

Procesy windykacji

Dzięki elastyczności systemu Premon nasi klienci mogą budować dowolne scenariusze windykacji polubownej. Zaczynając od prostych procesów windykacji wysyłanych manualnie przez użytkowników a kończąc na rozbudowanych scenariuszach windykacyjnych zawierających grupy procesów windykacji w pełni zautomatyzowane. System pozwala na budowanie pełnych scenariuszy jak przypomnienie, wezwania do zapłaty, ponowne wezwania do zapłaty a następnie przekierowanie przeterminowanych należności do firmy zewnętrznej, jeśli będzie taka potrzeba. Jeśli system jest zasilany danymi poprzez interfejs API to proces windykacji może być w pełni automatyczny.
Dzięki temu, że każdy z pracowników posiada swoje indywidualne konto w systemie istnieje pełna ewidencja nt. aktywności użytkowników w procesie windykacji.  

mobile iPad premon

09.

Notatki

Premon posiada możliwość dodawania notatek powiązanych z klientami i fakturami. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji bezpośredniego kontaktu z klientem. Pozostawiona notatka jest informacją współdzieloną dla innych użytkowników systemu.

10.

Analityka w czasie rzeczywistym

Korzystając z wbudowanej analityki możemy monitorować informacje nt. przeterminowanych należności oraz postępy procesu windykacji sprawdzając podstawowe wskaźniki. System prezentuje w prosty i czytelny sposób dane korzystając z różnych KPI (Key Performance Indicators) oraz wykresów.

11.

Interfejs użytkownika systemu premon

System Premon został zaprojektowany z dbałością o prosty i intuicyjny interfejs użytkownika. Aplikacja jest całkowicie ukierunkowana na użytkownika oraz na usprawnienie jego pracy. Prostota oraz minimalistyczna konstrukcja sprawiają, że podstawowe funkcje są oczywiste i łatwe w użyciu. Ta prostota powoduje obniżenie kosztów szkolenia oraz przyśpiesza wdrożenie aplikacji w firmie.

Zarejestruj się już teraz i rozpocznij windykację polubowną w swojej firmie w trzech prostych krokach:

1) zbuduj grupy windykacji z listą klientów i fakturami 
2) zaprojektuj szablon komunikacji oraz wybierz kanał komunikacji
3) utwórz proces windykacji, określ częstotliwość wysyłania monitów do twoich kontrahentów

Adres

SMAPPS Sp. z o.o.
​ul. Tytusa Chałubińskiego 9/2 02-004 Warszawa
Polska

Kontakt

Email: kontakt@premon.pl